วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Bangkok Triathlon 2011 logo


http://www.bangkoktriathlon.org/

ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายคนไทยไร้พุง


ตราสัญลักษณ์ 72 ปี สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

พิษณุ พัฒนสุทธิชลกุล : ออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 จังหวัดชุมพร

สัญลักษณ์งาน "หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว"


วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ แข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 9

ตราสัญลักษณ์ กองบิน 41

ป็นรูปอาร์ม มีช้างเผือกอยู่ตรงกลางภาพ ซึ่งหมายถึง จังหวัดเชียงใหม่และความเข้มแข็งสง่างาม  บนพื้นสีชมพู ที่หมายถึงความอ่อนหวาน น่ารัก มีน้ำใจและมีมิตรภาพที่ดีของคนทางภาคเหนือใต้เท้าช้าง ใช้ลวดลายศิลปะล้านนาสีเทาเป็นความหมายของภาคเหนือ ด้านบนมีเครื่องบินแทนความหมายกองทัพอากาศ ด้านล่างมีอักษรเขียนนามหน่วยสังกัดคือ "กองบิน 41"


ตราสัญลักษณ์ ชมรมบริษัทประกันวินาศภัย จังหวัดเชียงใหม่

ตราสัญลักษณ์ เชียงใหม่ เอฟซี
ข้อมูลจาก : http://www.mhahao.com/board/index.php?topic=2840.0

ตราสัญลักษณ์ สมัชชาสุขภาพเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Fondcome Village, Chiang Mai logo


World Weightlifting Championships 2007 : Chiangmai Thailand logothe 50th anniversary of the foundation of Toei Animation Co., Ltd. logoHyundai 40th anniversary emblem40th Anniversary hard rock cafe logo
Women’s EHF EURO 2012 logo
http://www.ehf-euro.com/NED2012.2431.0.html

Muroran Institute of Technology logo


http://www.muroran-it.ac.jp/index-e.html

7th International Strawberry Symposium_2012 logo

ตราสัญลักษณ์ งานราชพฤกษ์ 2554
น้องคูน : เติบโตขึ้นจาก 4 ปีที่แล้ว สดใส ร่าเริง เปี่ยมไปด้วยพลัง 
กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นตัวแทนของนักอนุรักษ์รุ่นใหม่


ลมบิน : ขยัน ว่องไว ขี้เล่น สนุกสนาน พัดพาความสุขให้ทุกคน 
หมุนใบพัดเพื่อสร้างพลังงานกลและไฟฟ้า


ดินฉ่ำ : แข็งแรง ใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มอบแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์
และเป็นที่พึ่งพาอาศัยของทุกคน


น้ำใส่ : อ่อนโยน ใจเย็น โอบอ้อมอารี สร้างความสดชื่นและอุดมสมบูรณ์ เป็นคู่หูกับ
 “ดินฉ่ำ” รับหน้าที่ทำให้พืชพรรณเจริญงอกงาม


ไออุ่น : มีเสน่ห์ร้อนแรง แต่อบอุ่น มีความเป็นผู้นำ 
ดูแลทุกคนอย่างตรงต่อเวลาสม่ำเสมอ 
นำพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ทุกวัน

ผลการประกวด Logo ASEAN Dengue Day ในระดับภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ
ผลการประกวด ASEAN Dengue Day Logo

อันดับที่ 1.พม่า  ( โลโก้ในไฟล์ลำดับที่ 5 ภาพเกลียว )
อันดับที่ 2.ไทย  ( โลโก้ลำดับที่ 7 ภาพคนป้องกันอาเซียน )
อัีนดับที่ 3.เวียดนาม  ( โลโก้ลำดับที่ 4 ภาพใช้ตัวอักษรประกอบ )http://www.thaivbd.org/content.php?id=323875

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ กองกำลัง 980 ไทย-ดาร์ฟูร์ ผลัด 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ( Gold ) ส.อ.พรหมเมธ เกษพรหม จ.พิษณุโลกรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ( Silver )นาย ธเทพ ยมาภัย กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ( Silver ) นาย อดิศักดิ์ ม่วงคง กรุงเทพฯรางวัลชมเชย ( Bronze ) ส.อ.ภูมิ ภู่มี จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย ( Bronze )
นาย สมชาย นิลแก้ว จ.ปทุมธานี