วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

The Mothers' Milk Bank at Austin logo


http://www.pitchengine.com/themothersmilkbankataustin/mothers-milk-bank-at-austin-joins-milk-bank-peers-in-urgent-call-for-donations/128494/

Mother's Crepe logo


http://www.mazazucrepe.com.au/about.htm

Mother Trust Foundation logo


Milk Matters logo


ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลมหาราชมครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศ สานิต เธียรวรคุณ

ตราสัญลักษณ์ วันเกษตรแห่งชาติ 2554


http://web.sut.ac.th/sutnew/kaset54/web/

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ งานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 150 ปี วันประสูติ และครบ 50 ปี บุคคลสำคัญของโลกhttp://www.stabundamrong.go.th/web/damrong150.html

ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร


วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ประจำอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย "สิรินธร" และพระนามาภิไธยย่อ "สธ" มาเป็นชื่อของวิทยาลัยการสาธารณสุข โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร" ปัจจุบัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร มีจำนวน 7 แห่ง ดังนี้

-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตราสัญลักษณ์ สถาบันพระบรมราชชนก


ความหมายของตราสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก


เป็นรูปทรงดอกบัวด้านบนเป็นพระมหามงกุฎสีทอง มีอักษรย่อ ม สีฟ้าขลิบทองอันหมายถึงพระนามาภิไธยของพระบรมราชชนก ตั้งอยู่บนดอกบัวรูปทรงกลมสีชมพูภายในมีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขสีทองอยู่บนพื้นสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพหมายถึงการศึกษา การพัฒนาบุคลากร ด้านล่างมีแพรแถบสีฟ้าโดยมีชื่อสถาบันพระบรมราชชนกอยู่ในแพรแถบ

ภาษาอังกฤษ

มีองค์ประกอบเหมือนกับภาษาไทย แต่เปลี่ยนจากอักษรภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อความ “PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE”


Bangkok Read for Life World Book Capital 2013 logo


http://www.bangkokreadforlife.com/

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Safety Week 25 logo


http://www.oshthai.org/

100th Session of the International Labour Conference logo

Caltex logo
logo : 1947

The Caltex 75th Anniversary Logoตราสัญลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ตราสัญลักษณ์ ศิริราชพยาบาล