วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย
ตราสัญลักษณ์ สถาบันอิศรา-มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

http://www.isra.or.th/

ตราสัญลักษณ์ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย


ตราสัญลักษณ์ สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก

ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ

ตราสัญลักษณ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

logistics Clinic logo

สมชาย นิลแก้ว : ออกแบบ

British Business Association of Phuket logo


วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ 45 ปี สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

วัชระ มุนินทรวงศ์ : ออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ตราสัญลักษณ์ หอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Thai-Canadian Chamber of Commerce logo


ตราสัญลักษณ์ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

American Chamber of Commerce in Thailand logoตราสัญลักษณ์ หอการค้าไทย-อิตาเลี่ยน


European Asean Business Center (EABC) logoตราสัญลักษณ์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

The Kachin Center logo


http://kachincenter.blogspot.com/2011/06/short-history-of-founding-of-kachin.html

Thailand International Logistics Fair 2011One Stop Export Service Center logo


Thailand ICT Award [TICTA] logo

ตราสัญลักษณ์ โครงการ Thailand Best Friend (TBF)


ตราสัญลักษณ์ โครงการ Thailand to the World


RCA Victor logo
http://rateyourmusic.com/label/rca_victor/

เครื่องหมายการค้าตรา หมายิ้ม
Humane Society International logo


The Humane Society of The United States logo


วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ สำนักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม (Pet & Home)


http://www.petandhome.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=577&pid=159697

ตราสัญลักษณ์ องค์กรเพื่อนสุนัขและแมวจรจัด


ตราสัญลักษณ์ โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจรhttp://www.rakmaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=10&Id=539334817

PAWS Animal Rehabilitation Center (PARC) logoPAWS Animal Rehabilitation Center (PARC) is a temporary shelter for abandoned and stray dogs and cats and is found at the back ofAteneo de Manila University in Quezon City. It aims to find new homes for the dogs and the cats through its adoption program patterned after some western animal shelters.  With PARC’s visibility, PAWS aims to enhance the Filipino’s awareness of animal welfare. 
PARC became a favorite destination for field trips, where students are taught to love and care for animals, as well as nature.  At present, it has already received thousands of students from various schools within Metro Manila and other provinces. 
In 2006, the shelter responded to over 1,300 calls from beleaguered pet owners asking for simple pet health care advice and reports of animal cruelty.  By the time PARC opened in 2002, over 500 rescued and rehabilitated animals have been re-homed. 
The Philippine Animal Welfare Society (PAWS) logo