วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สมาคมชาไทย

 รางวัลชนะเลิศ วีรยุทย์ ปาณิกวิน
 รางวัลรองชนะเลิศ กิตติบดี บัวหลวงงาม
รางวัลชมเชย ธีระยุทธ์ แซ่ไหล

ตราสัญลักษณ์งานฉลองครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS)

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

Logo Inspiration [ เทศกาลกินเจ ]เทศกาลกินเจ กำหนดตามจันทรคติ เริ่มตั้งแต่ ขึ้น 1 คำ่ ถึง ขึ้น 9 คำ่ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของไทย
ความหมายของ ธงเจ อักษรสีแดงบนพื้นสีเหลือง อ่านว่า "ไจ" หรือ "เจ" หมายถึง ของไม่คาว
-สีแดง คือ สีที่เป็นสิริมงคลของคนจีน
-สีเหลือง ใช้ได้ 2 กลุ่ม คือ กษัตริย์ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีต่างๆ
-สีขาว เป็นสีสำหรับการไว้ทุกข์
อาหารเจ คือ อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ และงดการใช้ผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ และเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุน
การปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลกินเจ 
-งดบริโภคเนื้อสัตว์ ตลอดจนการทำร้ายสัตว์
-งด นม เนย และสิ่งที่ได้จากสัตว์
-งดอาหารรสจัด
-งดผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด
-รักษาศิล 5
รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์
-ทำบุญ ทำทาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

Underwater Festival 2011 Logo


CISV indonesia logoCISV Indonesia (CISV INA) was founded in October 1991 by Hestia Utomo. Having first heard about CISV in 1990 while attending a seminar abroad, she managed to send the first Indonesian delegation to a village in Sweden in 1991. Their wonderful experience encouraged Hestia and her friends to further develop CISV in Indonesia.
Since then, CISV INA has grown continuously. In June 1992, two delegations were sent to Villages in Sweden and in Chattanooga (USA), and in August 1992, Hestia Utomo presented CISV INA at the International Board Meeting in Tokyo, Japan.In November 1992, two chapters were formed: Chapter Krakatau (South and easy Jakarta) with Rose Marie Kartodirjo as President, and Chapter Cendrawasih (North and West Jakarta) with Mira Wisendha as President, while Hestia became President of the CISV Indonesia National Association (NA)
In January 1993, with the help of our dear friend Carol Daniels (CISV USA), CISV INA was formed as a foundation in front of a notary, and in 1995, the organization was registered at the Indonesian Ministry of Education. In August 1996, CISV INA was promoted to category B, which means Indonesia has the right to vote in the International Board Meeting (IBM)

AIM 2011 logo


Gotong Royong  pronounced “go-tong ro-yong” is Indonesia's traditional system of mutual cooperation that existed hundred of years ago usually between family members or neighbors in a village. People work together as volunteers with the elements of solidarity and trust to each other.
Embedded in Gotong Royong is the “true village or neighborly spirit”, a typical character of the Indonesian people, dividing and sharing tasks together in achieving a goal with the basic familial relationship and friendship. Today, this practice is still widely spread and adapted not only in the villages but also in the modern day cities.
This theme has been chosen as it is closely-related and in line with the CISV spirit and fundamental principle that we are global dedicated volunteers who believe that peace is possible to be achieved through friendship.

Miss Universe 2011: Sao Paulo,Brazil logo
The S.E.A. Write Award logo


ซีไรต์ทับศัพท์มาจากคำว่า  S.E.AWrite  ซึ่งย่อมาจาก  South East Asian Writers Awards หมายถึง  รางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่  บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  พม่า ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย และเวียดนาม ชื่อเต็มในภาษาไทย คือ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน”  แต่มักจะเรียกย่อๆว่า รางวัลซีไรต์ อันเป็นชื่อซึ่งรู้จักกันทั่วไปในวงการประพันธ์ของประเทศไทยhttp://www.seawrite.com/SEA%20Write%20Main-T.html
http://phaptawan.net63.net/final_project/seawrite_30.htm