วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ ครอบครัวข่าว 3

ตราสัญลักษณ์ โครงการ “RS ประสานใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “RS ประสานใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่…
เลขที่บัญชี 128-4-15924-9
ชื่อบัญชี “RS ประสานใจช่วยภัยน้ำท่วม”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง
ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2554 รายได้ทั้งหมดนำไปมอบให้กับพี่น้องในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก


สถานที่รับบริจาคสิ่งของ

- สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
       1873 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
       โทรศัพท์ 0-2256-4583-4, 0-2256-4427-9, 0-2251-0385
       โทรสาร 0-2252-8711

- หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
       ภายในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
       โทรศัพท์ 0-2297-5195, 0-2297-5174
       โทรสาร 0-2615-0492

การบริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

1. 
โอนเงินผ่านธนาคาร
       • ชื่อบัญชี 
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020-2-53333-8 หรือ
       • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน ชื่อบัญชี
 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี082-2-66600-0 

      และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อม เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน ไปที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนราชดำริ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330    หรือ ส่งโทรสาร (Fax) ไปที่หมายเลข 02-252-8711 เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน

(มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณวัลลิกาฯ, คุณพูลทรัพย์พณาวัลย์ฯ หรือ คุณอำไพรฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 02-256-4427-9, 02-251-0385,02-251-0582 ต่อ 123 และ 125)


2. 
บริจาคเงินผ่านทางธนาณัติ สั่งจ่าย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
       ปณ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่งจดหมายถึง
              รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
              มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย)
              เลขที่ 1873 ถนนราชดำริ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3. บริจาคเงินสด ได้ที่
       สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย (ในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
       1873 ถนนราชดำริ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
       โทรศัพท์ : 02-256-4427-9, 02-251-0385,02-251-0582 ต่อ 123 และ 125)
       (ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณวัลลิกา ฯ, คุณพูลทรัพย์พณาวัลย์ ฯ หรือ คุณอำไพร ฯ)ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

http://www.paipibut.org/home.php

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ( National Disaster Warning Center )

Hotline : 192
อุทกภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ำเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ำท่วม น้ำป่า หรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจากพายุ หมุนเขตร้อนลมมรสุมมีกำลังแรง ร่องความกดอากาศต่ำมีกำลังแรง อากาศแปรปรวน น้ำทะเลหนุน แผ่นดินไหว เขื่อนพัง ทำให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ
ชนิดของอุทกภัย
น้ำป่าไหลหลาก เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขา หรือต้นน้ำลำธารและไหลบ่าลงที่ราบอย่างรวดเร็ว เพราะไม่มีต้นไม้ ช่วยดูดซับ ชะลอกระแสน้ำ ความเร็วของน้ำ ของท่อนซุง และต้นไม้ ซี่งพัดมาตามกระแสน้ำจะทำลายต้นไม้ อาคาร ถนน สะพาน และชีวิตมนุษย์และสัตว์จนได้รับความเสียหาย.
น้ำท่วมขัง น้ำเอ่อนอง เกิดจากน้ำล้นตลิ่ง มีระดับสูงจากปกติท่วมแช่ขัง ทำให้การคมนาคมหยุดชะงัก เกิดโรคระบาดได้ ทำลายพืชผลเกษตรกร
คลื่นซัดฝั่ง เกิดจากพายุลมแรงซัดฝั่ง ทำให้น้ำท่วมบริเวณชายฝั่งทะเล บางครั้งมีคลื่นสูงถึง 10 เมตร ซัดเข้าฝั่งซึ่งสามารถทำลายทรัพย์สินและชีวิตได้

ภัยพิบัติครั้งสำคัญในประเทศไทย( อุทกภัย )
2526 - กรุงเทพมหานคร
2531 - ตำบลกะทูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2538 - กรุงเทพมหานคร
2543 - อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2544 - ตำบลน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เสียชีวิต 147 คน
2544 - จังหวัดแพร่
2547 - เขตเทศบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก
2548 - 8 จังหวัดภาคใต้
2548 - จังหวัดเชียงใหม่
2549 - 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2553 - 21 จังหวัด ภาคกลางและภาคอีสาน
2554 - อุทกภัยในภาคใต้
2554 - อุทกภัยและดินถล่มในประเทศไทย พ.ศ. 2554


http://www.ndwc.go.th/web/

ตราสัญลักษณ์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

โทร : 199