วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โลโก้ มหาอุทกภัย 2554

ขนาน ทิมเทศ : ออกแบบ
โทร : 089-4509469
สมชาย นิลแก้ว : ออกแบบ
โทร : 081-7222-923
ถวัลย์ ดิษฐ์สุธรรม : ออกแบบ
โทร : 089-9739599 
บำรุง อิศรกุล : ออกแบบ
โทร ; 081-2589200
บำรุง อิศรกุล : ออกแบบ
โทร ; 081-2589200

ชาญวิทย์ บุญเกิด : ออกแบบ
โทร : 087-7855066
กิตติบดี บัวหลวงงาม : ออกแบบ
โทร : 081-9179371
กิตติบดี บัวหลวงงาม : ออกแบบ
โทร : 081-9179371


ธานี เหมือนนุช : ออกแบบ
โทร : 081-3775257
ภาสกร ทองปาล : ออกแบบ
โทร :  084-0260999

ชนะ อั้งลี่ : ออกแบบ
โทร : 081-5517526
สานิต เธียรวรคุณ : ออกแบบ
โทร : 081-7558593
ธีรยุทธ์ แซ่ไหล : ออกแบบ
โทร : 084-0055789
ธีรยุทธ์ แซ่ไหล : ออกแบบ
โทร : 084-0055789
เอกชัย จริงใจ : ออกแบบ
โทร : 083-6343963
เอกชัย จริงใจ : ออกแบบ
โทร : 083-6343963National Disaster Management Office of Lao P D R logo

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณฺ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินhttp://www.emit.go.th/main/system/index.aspx

ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิตันปัน


http://www.facebook.com/tanmaitan

ธงสัญลักษณ์ แจ้งระดับเตือนภัยน้ำท่วม เทศบาลนครหาดใหญ่


- ธงเขียว แสดงสภาวะปกติ

- ธงเหลือง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งน้อยกว่า 1.50 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

- ธงแดง จะเกิดน้ำท่วมใน 6-30 ชม. ข้างหน้าให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของ และเตรียมเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย

- ธงแดง +ไซเรน  จะเกิดน้ำท่วมรุนแรงฉับพลัน ใน 3-6 ชม.ให้ย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันที

ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดที่ดี ไม่แน่ใจว่าพื้นที่อื่นมีการใช้เหมือนกันหรือเปล่า

สัญลักษณ์ของการเตือนภัยน้ำท่วม

ระดับการเตือนภัยน้ำท่วม ลักษณะการเตือนภัยมี 4 ประเภท คือ

หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดสัญลักษณ์ของระดับการเตือนภัยน้ำท่วมขึ้นเพื่อเป็นการง่ายต่อการรับทราบของประชาชนจะได้เตรียมรับสถานการณ์ได้ทันต่อเหตุการณ์น้ำท่วม โดยสัญลักษณ์นี้จะแสดงในป้ายเปลี่ยนข้อความและสื่อต่างๆ เช่น เวปไซด์ เป็นต้น
ข้อมูลาก : http://202.28.24.131/flooding/?name=/chapter3/cp3_8/artical8

สัญลักษณ์ "นเรศวร" กู้ชาติ-สู้ภัยพิบัติน้ำท่วม


บริจากได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี "นเรศวร กู้ชาติ-สู้ภัยพิบัติน้ำท่วม"
เลขที่บัญชี 620-0-32599-8 โทรสอบถามข้อมูล 087-848-9727(องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)

สัญลักษณ์ รวมเป็นหนึ่งใจ..ชนะภัยธรรมชาติ : ศปภ.