วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก

อนิรุทธ์ เอมอิ่ม : ออกแบบ

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก
รางวัลชนะเลิศ         อนิรุทธ์ เอมอิ่ม
รางวัลรองชนะเลิศ   กิตชัย วรรณวิไล
รางวัลรองชนะเลิศ   บำรุง อิศรกุล

ตราสัญลักษณ์ โครงการพลังน้ำใจไทย


โครงการ พลังน้ำใจไทย Power of Thai องค์กรภาคีที่ร่วมจัดตั้ง ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศ 12 บริษัทในเบื้องต้น
 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 4. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
 5. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 8. กลุ่มมิตรผล
 9. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
 11. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์
และยังคงเปิดรับให้บริษัทอื่นๆ เข้ามาร่วมเป็นภาคีของโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อระดมทุนภายใต้ “กองทุนพลังน้ำใจไทย Power of Thai” โดยทุนดังกล่าวจะเน้นการช่วยเหลือฟื้นฟูการศึกษาของประเทศ ภายหลังจากน้ำลดแล้ว
สัญลักษณ์ของโครงการ
การนำสีของธงชาติมาเป็นสัญลักษณ์
ข้อมูลจาก : http://news.siamphone.com/news-04949.html