วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านไผ่

Lanna Health Fair 2011 logo


Cleveland Dental Hygienists Association Oral Cancer Walk logo

Children's Health Month Logo


Puchar Polski or Polish Cup logo

http://brandingsource.blogspot.com/

Polish Football Association Launches New Logoteam logo

Cultural Olympiad 2010 logo


วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

the 50th anniversary of Canada-Thailand official relations logo

the 50th anniversary of Toyota Motor Sales, U.S.A. logo

Toyota 50th Anniversary logo

ตราสัญลักษณ์ 50 ปี เครือไทยออยล์

ตราสัญลักษณ์ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan International Cooperation Agency : JICA)

United Nations Climate Change Conference 2011 [ COP17/CMP7] logo

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

World Intellectual Property Organization logo
( องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO )

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลก ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 14 ม.ค. ณ วังไกลกังวล โดยทรงเป็นเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการทูลเกล้าทูลฯถวายรางวัล ทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาคิดค้น เพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
       

       กระทรวงการต่างประเทศออกเอกสารทางรายงานว่า ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2552 นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลก ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
       
       โดยการมอบรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้ นับว่าเป็นการริเริ่มของโครงการทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งพิจารณามอบให้แก่ผู้มีบทบาทโดดเด่น ในการส่งเสริมและอุปถัมภ์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นบุคคลแรกที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลดังกล่าว โดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาคิดค้น เพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่ผ่านมา มีการจดทะเบียบถวายสิทธิบัตรถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มากกว่า 20 รายการ

ข้อมูลจาก : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9520000002997

New logo