วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Logo Inspiration [ Christmas ]


www.fun1001.com | Send this Flash to your friend


คริสต์มาส (อังกฤษ: Christmas, Christ's mass, Xmas Nativity, Yuletide, Noel หรือ Winter Pascha) เป็นเทศกาลประจำปีซึ่งในศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ประวัติความเป็นมาของวันคริต์มาส ซึ่งเป็นวันประสูติของพระเยซูนั้น ตามหลักฐานในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า พระเยซูเจ้าประสูติในรัชกาลของจักรพรรดิออกุสตุสแห่งจักรวรรดิโรมัน ซึ่งทรงสั่งให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน โดยคีรีนิอัส เจ้าเมืองซีเรีย ก็รับนโยบายไปปฏิบัติให้มีการจดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งอาณาเขต แต่ในพระคัมภีร์ ไม่ได้ระบุว่า พระเยซูประสูติวันหรือเดือนอะไร ด้านนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่า เดิมทีวันที่ 23 ธันวาคม เป็นวันที่จักรพรรดิซาไกกำหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพตั้งแต่ปี .. 274 ชาวโรมันซึ่งส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้เสมือนว่า เป็นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวด้วย เพราะจักรพรรดิก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์ แต่ชาวคริสต์ที่อยู่ในจักรวรรดิโรมัน รวมถึงชาวโรมันที่เปลี่ยนไปนับถือคริสต์อึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพ จึงหันมาฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าแทน หลังจากที่ชาวคริสต์ถูกควบคุมเสรีภาพทางศาสนาตั้งแต่ปี .. 64 - .. 313 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม ปี .. 330 ชาวคริสต์จึงเริ่มฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและเปิดเผย

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Burmese Youth Association logo

Air KBZ logo


Myanmar Tourism Board logo

Bayda Institute Logo


ตราสัญลักษณ์ 150 ปี เมืองระนอง

เกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล : ออกแบบ

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ มิูลนิธิพระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก


สัญลักษณ์เป็น ภาพต้นไม้ สัตว์ คน และพระ ที่แสดงถึง วัตถุประสงค์สำคัญของมูลนิธิ ดังนี้

ต้นไม้ : สภาพทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่า เขา ต้นไม้ ดิน และน้ำที่อุดมสมบูรณ์
สัตว์ : สัตว์ป่าทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในป่าอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัย
คน : คนในชุมชนมีธรรมะพัฒนาตนเองในการดูแลสัตว์ป่า
ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีความสุข
พระ : การอบรมสั่งสอนธรรมะที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนให้มีสัมมาชีพ ดำรงตนอยู่ในมนุษยธรรม

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=20076

ตราสัญลักษณ์การประกวด Mister International 2011

ตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand


กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร    โดยผลการประกวดตราสัญลักษณ์  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณัฐรุจา ปรีชาศิลป์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ นายภานุพงศ์ พรลีแสงสุวรรณ์ และนายพรชัย กลิ่นหอม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
ข้อมูลจาก : http://www.facebook.com/rmutt.klong6


กรมเจรจาการค้าฯ เปิดตัวโลโก้ใหม่และ AEC Information Center

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่ากรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนการทำงานทั้งในด้านภาพลักษณ์ บุคลากร และเพิ่มหน่วยงานต่างๆ ขึ้น โดยในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 กำหนดเปิด AEC Information Center ณ บริเวณชั้น 3 ของกรมฯ โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของกรมฯ และการจัดสัมมนาเรื่อง "พัฒนาการคู่ขนานของอาเซียน: AEC และ ASEAN ++ FTA" (ASEAN’ Dual Tracks: AEC and ASEAN ++ FTA) ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
สำหรับโลโก้ DTN ใหม่ของกรมฯ มีความหมาย โดยหัวนกหรือปีกนกเป็นการนำเสนอถึงความเป็นเสรี ปีกนกสีๆแสดงถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ สีประจำธงชาติ ความหลากหลายของแต่ละประเทศ และเปรียบเสมือนธนบัตรพับครึ่งนำเสนอถึงความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างประเทศ ตัว D หัวเปิดให้ความรู้สึกว่า Open ทางการค้า เปิดเสรีทางการค้า มีความทันสมัย และดีไซน์เข้ายุคเข้าสมัย และที่ใช้สีเขียว (เป็นสังคมรุ่นใหม่) เนื่องจากสังคมในโลกปัจจุบันให้ความสำคัญกับสภาวะแวดล้อมโลก เป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

ข้อมูลจาก : http://www.cot.co.th/detail.php?ArticleID=453

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สโมสรฟุตบอลตรัง เอฟซี