วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

Street Fighter 25th Anniversary logo


http://www.capcomunity.com/brelston/blog/2012/01/11/announcing_the_street_fighter_25th_anniversary_celebration

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น