วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี
ภาพฉากบังเพลิงชั้นในด้านหน้า ฝีมือนายสนั่น รัตนะ และนายสาคร โสภา

ภาพฉากบังเพลิงชั้นในด้านหลัง ฝีมือนายสนั่น รัตนะ และนายสาคร โสภา

ข้อมูล  : กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น