วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวด ตราสัญลักษณ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชนะเลิศ สมชาย นิลแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 1 เอกชัย จริงใจ
รองชนะเลิศอันดับ 2 จิรศักดิ์ กัณฑีเลิศ
รางวัลชมเชย พรรณฤวรรณ จันทร์บัวลา
รางวัลชมเชย ชนะ อั้งลี่
รางวัลชมเชย เจตรินทร์ รองพล  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น