วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 รางวัลชนะเลิศ สมชาย นิลแก้ว
 รองชนะเลิศอันดับ 1 จุฑามาศ ปาหนัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น