วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สยามมกุฎราชกุมาร 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช


แบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
อักษรพระนามาภิไธย ม.ว.ก. อยู่ภายในวงรี แนวนอน ด้านบนเป็นพระอนุราชมงกุฎ สำหรับประกอบพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระอนุราชมงกุฎอยู่ด้านหน้าพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ประกอบพระราชอิสริยยศ ด้านล่าง อักษรพระนามาภิไธย ม.ว.ก. เป็นเลขไทย 60 ถัดเลข 60 ลงมาเป็นผ้าแพรแถบ รองรับองค์ประกอบทั้งหมด ภายในผ้าแพรแถบเป็นอักษรข้อความ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น