วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รางวัลชนะเลิศ จุฑามาศ ปาหนัน
 รางวัลที่ 2 เกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล
 รางวัลที่ 3 สมชาย นิลแก้ว
 รางัลชมเชย เอกชัย จริงใจ
รางวัลชมเชย จิระศักดิ์ กัณตีเลิศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น