วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวดโลโก้ 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน สู่ ราชมงคลขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศ ชัยชาญ หงส์กรรณ

รางวัลชมเชย
1. สมภพ ทั่งศรี
2. บำรุง อิศรกุล
3. เอกชัย จริงใจ
4. ธานี เหมือนนุช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น