วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวด ตราสัญลักษณ์, แสตมป์ และเหรียญที่ระลึก 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รางวัลชนะเลิศตราสัญลักษณ์ ธานี เหมือนนุช

รางวัลชนะเลิศแสตมป์ บำรุง อิศรกุล

 รางวัลชนะเลิศเหรียญที่ระลึก ธานี เหมือนนุช

รางวัลรองชนะเลิศตราสัญลักษณ์ และเหรียญที่ระลึก บำรุง อิศรกุล

 รางวัลรองชนะเลิศแสตมป์ ธานี เหมือนนุช

รางวัลชมเชยตราสัญลักษณ์ และแสตมป์ สมชาย นิลแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น