วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

 รางวัลชนะเลิศ ชนะ อั้งลี่
 รางวัลชมเชย เกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล
 รางวัลชมเชย สันติ ด่านซ้าย
รางวัลชมเชย ประกายศักดิ์ โรจน์ประเสริฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น