วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ สถาบันกันตนา


ทวีลาภ ศรีวุฒิวงศ์ ออกแบบ

พระศิวนาฏราช เป็นปางสำคัญแห่งพระศิวะ องค์มหาเทพแห่งศิลปะทั้งปวงปางศิวนาฏราช เป็นการแสดงให้ทวยเทพ และมนุษย์ได้บรรลุศาสตร์ของความสุขที่ได้รับจากการร่ายรำเป็นการแสดงความสุขใจ ความบันเทิงใจ เสมือนหนึ่งนำอานุภาพและความสุขที่องค์พระศิวะทรงมีมาสู่มวลมนุษย์จึงถือว่าเป็นการรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลยิ่งเข้ามารวมอยู่ด้วย  พระศิวนาฏราชจึงสื่อความหมายถึง การเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรู้ ด้วยหนทางของการใช้สติปัญญาและจิตวิญญาณเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะทั้งปวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น