วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ รัฐสภาไทย
สภาปี 2554 (ชุดปัจจุบัน)
ประธานสภาเงินประจำตำแหน่ง 75,590 บาท/เดือน เงินเพิ่ม 50,000 บาท/เดือน รวม 125,590 บาท/เดือน
รองประธานสภาเงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาท/เดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาท/เดือน รวม 115,740 บาท/เดือน
ผู้นำฝ่ายค้านเงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาท/เดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาท/เดือน รวม 115,740 บาท/เดือน
ส.ส. เงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาท/เดือน เงินเพิ่ม 42,330 บาท/เดือน รวม 113,560 บาท/เดือน

ที่มา matichon online

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น