วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย

 รางวัลชนะเลิศ วีรศักดิ์ พุทธรักษา
 รางวัลชมเชย ธานี เหมือนนุช
รางวัลชมเชย กิตติบดี บัวหลวงงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น