วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

 รางวัลชนะเลิศ เอกชัย จริงใจ
 รางวัลชมเชย กิตติพงษ์ วามะชาติ
รางวัลชมเชย สมเกียรติ ผลงาม
ข้อมูลจาก :http://www.thaifood.org/index.php/home/hot-news/301-logo-contest

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น