วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

The Japan Pavilion Expo 2012 Yeosu logo

http://www.yeosu-expo-japan.jp/en/about/symbolmark.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น