วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ 20 ปี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


http://www.heart.kku.ac.th/sqshc/index.php?option=com_content&view=article&id=655&Itemid=204

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น