วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ กรมสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทหารอากาศ


เครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ          
เป็นรูปสายฟ้าอยู่ในกึ่งกลางอาร์ม ข้างอาร์มประดับปีกนกกางทั้ง ๒ ข้าง ซ้อนทับบนวงช่อชัยพฤกษ์เหนืออาร์มมีอุณาโลมในพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ใต้ปีกนกกางมีดาว ๕ แฉก จำนวน ๑๑ ดวง เรียงโค้งขึ้นทั้ง ๒ ข้าง ทั้งหมดบรรจุอยู่ในวงกลม ใต้วงกลมมีแถบปลายม้วนสะบัดเข้าทั้ง ๒ ข้าง กลางแถบมีคำว่า“กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ” 
ความหมายของสัญลักษณ์หน่วยกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ          
สายฟ้า        หมายถึง  การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของอิเล็กตรอน ระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดินมีคุณสมบัติ 
แสดงถึง ความรวดเร็วอันเป็นหัวใจของสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนสารสนเทศ มีความสว่างไสว และมีอำนาจอันเฉียบขาดทรงพลัง อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่หยุดยั้ง  และการเชื่อมต่อระหว่างฟ้าและดิน อันหมายถึง ความสมัครสมาน สามัคคีหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์         
อาร์มและปีกนก  หมายถึง  ความเป็นทหารอากาศ         
พระมหาพิชัยมงกุฎ   หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์          
ช่อชัยพฤกษ์       หมายถึง  การเชิดชูกองทัพอากาศ และกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ          
ดาว ๑๑ ดวง      หมายถึง  หน่วยขึ้นตรงของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
หมายเหตุ  เครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ คงใช้รูปสัญลักษณ์ของ กรมสื่อสารทหารอากาศเดิม เพียงแต่เพิ่ม จำนวนดาว ๕ แฉก จาก ๙ ดวง เป็น ๑๑ ดวง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น