วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Olympic 2012 logo
ในขั้นตอนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเป็นผลงานที่นำเสนอโดย Kino Design โดยลักษณะของริบบิ้นที่ลอดผ่านตัวเลขอาศัยแนวความคิดจากแม่น้ำเทมส์ในการออกแบบ ส่วนตราสัญลักษณ์ที่ใช้จริงออกแบบโดย Wolff Olins โดยใช้ตัวเลข 2012 เป็นแนวความคิดในการออกแบบ สำหรับคำขวัญของการแข่งขันครั้งนี้คือ Inspire a Generationไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น