วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

6th Asean Navy Chiefs' Meeting Brunei Darussslam 2012 logo


http://www.mindef.gov.bn/MOD2/index.php?option=com_content&view=article&id=1468:asean-navy-chiefs-meeting-6-ancm-6-2012&catid=1:news&Itemid=92

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น