วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

เครื่องหมาย ยศของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจเอก (พล.ต.อ.)
พลตำรวจโท (พล.ต.ท.)
พลตำรวจตรี (พล.ต.ต.)
พลตำรวจจัตวา ( พล.จ.ต.)
พันตำรวจเอก ( พ.ต.อ. )
พันตำรวจโท ( พ.ต.ท.)
พันตำรวจตรี ( พ.ต.ต.)
ร้อยตำรวจเอก ( ร.ต.อ.)
ร้อยตำรวจโท ( ร.ต.ท. )
ร้อยตำรวจตรี ( ร.ต.ต. )
ดาบตำรวจ ( ด.ต. )
จ่าสิบตำรวจ ( จ.ส.ต. )
สิบตำรวจเอก ( ส.ต.อ. )
สิบตำรวจโท ( ส.ต.ท. )
สิบตำรวจตรี  (ส.ต.ต. )
พลตำรวจ ( พลฯ ) ไม่ประดับเครื่องหมายยศใดๆ
ว่าที่ยศชั้นใดให้ใช้คำว่า ว่าที่ อยู่ข้างหน้าคำย่อสำหรับยศนั้น
สำหรับผู้มียศตำรวจเป็นหญิงให้เพิ่มคำว่า 
หญิงท้ายยศตำรวจนั้นด้วย


http://www.thaicrimes.com/ccpdnew/Body%20Webs/Eng%20and%20pol.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น