วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี เพาะช่าง


างวัลชนะเลิศ - ได้แก่ นาย ศิโรจน์ พยัพกุล
รางวัลที่ 2 - ได้แก่ นาย ปรีชา อิศราภิวัฒน์
รางวัลที่ 3 - ได้แก่ นาย กิตติบดี บัวหลวงงาม
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
- นาย ศิริ หนูแดง
- นาย สุวิชา ร่มจันทร์อินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น