วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ 10 ปี สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติสัญลักษณ์:ช่อฟ้าสีทองอร่ามลอยเด่นในห้วงจักรวาล เคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่ส่องประกายระยิบระยับ อยู่ในกรอบรูปช่องหน้าต่างทรงไทย
 
ความหมาย:รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงาน เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้าน ตลอดจนผลประกอบการที่ดี เทียบเท่าองค์กรที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลก
 
องค์ประกอบ:ดาวฤกษ์  สื่อให้เห็นถึงจุดสูงสุดแห่งความสำเร็จ ความรุ่งโรจน์ และการเป็นที่ยอมรับทั่วไป อันเป็นสิ่งพึงปรารถนาของทุกองค์กร
ช่อฟ้าสีทอง  สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
ช่องหน้าต่างทรงไทย  สื่อถึงวิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกลสู่ความสำเร็จ

http://www.tqa.or.th/th/training/P4.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น