วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ การอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลชนะเลิศ : ธัญมน คุณาศรี

รางวัลชนะเลิศ คำขวัญ : รักษ์พลังงาน ลดพลังงาน ด้วยพลังราม ( ณัฐวุฒิ โอนรัมย์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น