วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ โครงการสัมมนานานาชาติ เรื่อง "ศาสนากับกระบวนการสร้างสันติภาพในอาเซียน"

http://al-salam.yiu.ac.th/2012/09/blog-post_12.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น