วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย


หน่วยปฏิบัติการพิเศษ " อรินทราช 26 "

ความหมายของ อรินทราช 26 ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย ของคำว่า “อรินทราช” ไว้ดังนี้
          คำว่า “อรินทราช” เป็นคำที่ประกอบด้วยคำว่า “อริ” แปลว่า ข้าศึก กับคำว่า “อินทร” แปลว่า จอมหรือผู้เป็นใหญ่ และคำว่า “ราช” ซึ่งแปลว่าพระเจ้าแผ่นดิน ดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วจึงแปลว่า “พระราชาผู้เป็นใหญ่เหนือศรัตรูทั้งหลาย”


http://arintaraj26.circlecamp.com/index.php?page=faq

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น