วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ กระทรวงกลาโหม


ตราประจำกระทรวงกลาโหม คือ ตราพระคชสีห์ ในพระธรรมนูญใช้ตรากล่าวไว้ว่า เป็นตราเจ้าพระยามหาเสนาบดี ฯ สมุหพระกลาโหม มีทั้งตราใหญ่ ตรากลาง และตราน้อย ในราชพิพิธพระคชสีห์

เครื่องหมายราชการ
Emblem of the Ministry of Defence of Thailand


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น