วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล


ดัดแปลงมาจากเครื่องหมายของพลตระเวนสยาม
เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีครั้งอดีต
ความหมาย
โล่-เขน   หมายถึง   เครื่องหมายประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
น   หมายถึง   ชื่อย่อกองบัญชาการตำรวจนครบาล
ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง   เกียรติยศ ศักดิ์ศรี
รัศมี   หมายถึง   ความสง่างาม
ออกแบบโดย นางสุพรรณี นพสิทธิพร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล
โดยมี พ.ต.ท.ชนวัฒน์ พัดวิจิตร เป็นฝ่ายกราฟฟิค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น