วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด


ตราของสหกรณ์มีรูปดังนี้  อาร์ม ด้านในมีมือทั้งสองข้างอุ้มถุงเงินที่มัดปากถุง ข้างถุงมีรูปพระแสงดาบเขนและโล่ ด้านล่างลงมามีช่อรวงข้าว ถัดลงมามีชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
อาร์ม   หมายถึง  เครื่องหมายรูปอย่างโล่
มืออุ้มถุงเงิน  หมายถึง  การเก็บการออมของสมาชิกตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
รูปพระแสงดาบเขนและโล่  หมายถึง  เครื่องหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ช่อรวงข้าว  หมายถึง  ความเจริญงอกงามมั่นคงของสหกรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น