วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Transparency International-TI logo

ผลการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ที่ 88 (37 คะแนน จากคะแนนเต็มร้อย)ดร. จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย(Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจาปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 88 จากการจัดอันดับทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก และอยู่อันดับที่ 11 จาก 21 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย1 โดยในปีนี้ ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ ประเทศมาลาวี โมรอคโค ซูรินาม สวาซิแลนด์ และแซมเบีย

http://www.transparency-thailand.org/thai/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น