วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัญลักษณ์ ประจำงานวันทหารผ่านศึก

ตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ตราสัญลักษณ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดอกป๊อปปี้ สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก

ดอกป๊อปปี้ เป็นพืชในวงศ์ Papaveraceae ที่ออกดอก ดอกป๊อปปี้จะประกอบด้วย 4-6 ใบ มีสีสันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์ บางพันธุ์อาจมีลวดลาย ซึ่งดอกฝิ่นถือว่าเป็นดอกป๊อปปี้พันธุ์หนึ่ง ดอกป๊อปปี้แดง (พันธุ์ Papaver rhoeas) เป็นวัชพืชพันธุ์หนึ่งในยุโรป ใช้เป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เพราะเป็นดอกที่ขึ้นมาเองระหว่างสนามเพลาะในสนามรบ


http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%89

Campaign Commitee for the Amendment of Article 112 Logo

U.S.-EGYPT SCIENCE YEAR 2011


Egypt Air logohttp://www.behance.net/gallery/Egypt-air-logo/2384572

Egyptian Football Association Logo

ตราสัญลักษณ์ ห้องสมุดกรมชลประทาน

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

The APAO/SOE Busan 2012 congress logo

Korea-Asean Future-Oriented Cooperation Project Youth Exchange Program 2008 logo

http://www.hyeonsu.net/main.php

US-ASEAN Creative Project (UACP) logo

http://usaseancreativeproject.org/Portal/index.php

ASEAN-China Port Development & Cooperation Forum logo

Logo Germany and India 2011–2012: Infinite Opportunities


http://www.germany-and-india.com/

the 15th Asian Men's Championship logo

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

World Economic Forum logo
19th ITS World Congress Vienna 2012 logoSoutheast Asia Women's Caucus on ASEAN logo

http://www.apwld.org/our-work/asean-the-womens-caucus/

Boao Forum for Asia Annual Meeting 2011 logo