วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Four Seasons Hotel and Resorts logo

สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ จีดีเอ (GDA : Guideline Daily Amounts)


ตราสัญลักษณ์ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ตราสัญลักษณ์ ศูนย์ปฏิบัติการและติดตามสถานการณ์ด้านน้ำบาดาล

Nfc championship logo


NFC Championship Game logo, 2005–2010

Tampa Bay Buccaneers logo