วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

ipone application icon
บริษัท แอปเปิล แถลงข่าวว่า แอพพลิเคชั่นในแอพสโตร์ ในขณะนี้ ( พ.ศ. 2555) มีแอพพลิเคชั่นมากกว่า 550,000 แอพ มีการดาวน์โหลดมากกว่า 2,500 ล้านครั้ง ในจำนวนนั้นเป็นผู้ใช้ ไอโฟน ไอแพด และไอพอด ทัช 315 ล้านเครื่อง แอปเปิลได้มีการชำระเงินให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นไปแล้วมากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์(โปรแกรมประยุกต์ หรือ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (อังกฤษapplication software) ในบางครั้งเรียกย่อว่า แอปพลิเคชัน คือซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งสำหรับใช้งานสำหรับงานเฉพาะทาง ซึ่งแตกต่างกับซอฟต์แวร์ประเภทอื่น เช่น ระบบปฏิบัติการ ที่ใช้สำหรับรับรองการทำงานหลายด้าน โดยไม่จำเพาะเจาะจง)

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2555
http://th.wikipedia.org/wiki/โปรแกรมประยุกต์

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ ศูนย์สาธิตอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (ศอบท.)

ตราสัญลักษณ์ 70 ปี กรมการแพทย์

ตราสัญลักษณ์ 70 ปี โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) (Fire Tiger Special Task Forces)

ตราสัญลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)ตราสัญลักษณ์ งานประชุมอุโมงค์โลก 2012

ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

World Kidney Day logo (วันไตโลก)