วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

DP Democratic Party (Myanmar) logo

National Democratic Force, Myanmar logo
Union Solidarity Development Party logo [ USDP ]

The National League for Democracy logo [ NLD Party ]
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

Earth Hour 2012 logo


วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 20.30-21.30 น. เชิญชวนคนไทยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้พร้อมกับคนทั่วโลกอีก 1.8 พันล้านคน 

สถิติการร่วมกิจกรรมปิดไฟในส่วนของประเทศไทย ปี 2551 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 73.34 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่ากับการปิดหลอดไฟฟ้าชนิดหลอดผอมขนาด 36 วัตต์ จำนวน 2 ล้านหลอด ปี 2552 สามารถประหยัดไฟได้ถึง 1,423 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.31 ล้านบาท และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 897 ตัน และ ปี 2553 สามารถประหยัดไฟได้ถึง 2,042 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,800,000 บาท และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 1,215 ตัน."
                   http://www.earthhour.org/

World Water Day 2012 logo


วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

Qabila TV logo

Bernama TV logo

Angel TV logo

Sakhi TV Logo

Kairali TV logo
univision logo

NTV Kenya logo


http://www.ntv.co.ke/

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

FUEL TV logo

CINE CANAL logo

halogen logo


Nicktoons Network logo

ZEE TV unveils new Corporate Brand Identity – the new Logo

http://www.bestmediainfo.com/2011/06/zee-tv-unveils-new-corporate-brand-identity-the-new-logo/