วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

ปรับโฉมโลโก้ อสมท ( ช่วงรายการข่าว)คุณจักรพันธุ์ ยมจินดา รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ได้กล่าวถึง การปรับเปลี่ยนโลโก้ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 25 เมษายน ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดในการปรับโฉมข่าวของสำนักงานข่าวไทยโดยตั้งเป้าว่า จะมีสถานะเทียบเท่าสำนักข่าวระดับโลก เช่น บีบีซี หรือซีเอ็นเอ็น ส่วนอสมท ยังจะคงใช้สัญลักษณ์เดิมอยู่
ข้อมูลจาก : http://www.121easy.com/contentn.php?id=15218

ตราสัญลักษณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ICDAM9 logo [ the International Conference on Dietary Assessment Methods ]


http://www.icdam9australia.com/about_ICDAM.html

ตราสัญลักษณ์ 120 ปี กระทรวงมหาดไทย