วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

สัญลักษณ์ งานนิทรรศการ ย้อรเวลา 500 ปี หาอดีต ไทย-โปรตุเกส
นิทรรศการ มีตั้งแต่วันนี้-29 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัญลักษณ์ งานสันโค้งถนนคนม่วน 2554

Lao Elephant Festival logo
วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี
ภาพฉากบังเพลิงชั้นในด้านหน้า ฝีมือนายสนั่น รัตนะ และนายสาคร โสภา

ภาพฉากบังเพลิงชั้นในด้านหลัง ฝีมือนายสนั่น รัตนะ และนายสาคร โสภา

ข้อมูล  : กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร