วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ รัฐสภาไทย
สภาปี 2554 (ชุดปัจจุบัน)
ประธานสภาเงินประจำตำแหน่ง 75,590 บาท/เดือน เงินเพิ่ม 50,000 บาท/เดือน รวม 125,590 บาท/เดือน
รองประธานสภาเงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาท/เดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาท/เดือน รวม 115,740 บาท/เดือน
ผู้นำฝ่ายค้านเงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาท/เดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาท/เดือน รวม 115,740 บาท/เดือน
ส.ส. เงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาท/เดือน เงินเพิ่ม 42,330 บาท/เดือน รวม 113,560 บาท/เดือน

ที่มา matichon online

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

10 year old wins Blue Perter Jubilee design competition


Katherine Dewar : Design

Katherine Dewar, from Chester, was chosen from 35,000 entries in a nationwide competition run by BBC children's programme Blue Peter.


The design - which has a crown poised above the Union Jack alongside columns of diamonds - will appear on everything from posters to commemorative tea cups.
Katherine said she was "really excited" that her design was being used.
"It was great to see my design turned from a drawing into a print that will be used on so many things.
"I'm looking forward to seeing people waving flags with my design on to celebrate the Queen's Diamond Jubilee," she said.

Emblem for the Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II

http://lt.gov.ns.ca/

ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สยามมกุฎราชกุมาร 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช


แบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
อักษรพระนามาภิไธย ม.ว.ก. อยู่ภายในวงรี แนวนอน ด้านบนเป็นพระอนุราชมงกุฎ สำหรับประกอบพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระอนุราชมงกุฎอยู่ด้านหน้าพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ประกอบพระราชอิสริยยศ ด้านล่าง อักษรพระนามาภิไธย ม.ว.ก. เป็นเลขไทย 60 ถัดเลข 60 ลงมาเป็นผ้าแพรแถบ รองรับองค์ประกอบทั้งหมด ภายในผ้าแพรแถบเป็นอักษรข้อความ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

แบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในวงรี ด้านบนวงรีเป็นพระมหามงกุฎ ภายในพระมหามงกุฎเป็นพระแสงจักรและพระแสงตรีศูล มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์โบราณมงคลพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ล้อมรอบวงรี ขนาบข้างด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ด้านล่างวงรีเป็นเลขไทย 80 อยู่ในรูปทรงของเพชรด้านล่างเลขไทย 80 เป็นผ้าแพรแถบอักษรข้อความ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็จพระราชินี เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี แล้วพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

World Economic Forum on East Asia 2012 logo


http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-east-asia-2012