วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ โครงการเยาวชนคนต้นแบบ

http://idealyouth.siamvip.com/

ตราสัญลักษณ์ โครงการคุ้มครองสิทธิเด้กไร้รัฐไร้สัญชาติ

http://www.stateless4child.net/

ตราสัญลักษณ์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย


http://www.mat.or.th/news_detail.php?section=20&news_id=4504

ตราสัญลักษณ์ งานครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ ๔๙

http://www.utcc.ac.th/news/2756/.html

Thailand International Composition Festival logo


http://www.music.mahidol.ac.th/ticf/

Thailand Trusted Quality logo


ตราสัญลักษณ์ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ สหกรณ์ไทย เพื่อคนไทย สินค้ามาตรฐานสหกรณ์ ราคายุติธรรม

http://www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/main.php?filename=index

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัญลักษณ์ พิธีเปิด 5 โครงการชลประทานน้ำสร้างชีวิต

http://www.rid.go.th/index.html

expo 2012 yeosu korea mascot


expo 2012 yeosu korea logoThe China Pavilion Expo 2012 Yeosu logoวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

The Thailand Pavilion Expo 2012 Yeosu logoThe UAE Pavilion Expo 2012 Yeosu logo

http://expo2012uae.com/en/index.php

The Turkey Pavilion Expo 2012 Yeosu logo

The EXPO 2012 Turkey Logo contains shades of blue ranging from dark to light reflecting the themes of  "Water" and "Sea", "Drop" and "Ocean". While the drop is represented by the lightest shade of blue, the ocean is represented with a shade of blue equally dark. The “Evil Eye Bead” that is an icon specific to Turkey has been given the form of a water drop in keeping with the theme. The eye image that has been embraced throughout history as a talisman that wards off evil, has gained a new identity as the “Evil Eye Bead” in the hands of a glass-maker in Anatolia, and became a significant aspect of Turkish tradition. The importance of maintaining an authentic presence in the international platform was kept in mind.
http://www.expoyeosu2012turkey.com/concept/the-meaning-of-the-logo/

The Singapore Pavilion Expo 2012 Yeosu logohttp://www.singapore-expo2012.com/AR.html

The Qatar Pavilion Expo 2012 Yeosu logo
The Wzar, a traditional fabric used by Qatari fishermen and pearl divers has been chosen as the logo of the Pavilion. The distinctive weave symbolises the interweaving of the old and new; old traditions with modern day interpretations. It also represents the rhythmic and seasonal migration between desert and coast, thus making for a sustainable lifestyle.

The Philippines Pavilion Expo 2012 Yeosu logo


http://www.7107.co.kr/philexpo2012/pavilion/default.aspx

The Monaco Pavilion Expo 2012 Yeosu logohttp://www.expo2012monaco.com/index.php