วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พานรัฐธรรมนูญ ในตราสัญลักษณ์


อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นรูปหล่อลอยตัว   ประกอบด้วยรูปเล่มรัฐธรรมนูญในสมุดไทย ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า สร้างด้วยทองแดง มีความสูง 3 เมตร หนัก 4 ตัน ตั้งบนฐานรูปทรงกลมด้านบนโค้งกลม ลานอนุสาวรีย์ยกสูงมีบันไดโดยรอบ รอบนอกลานอนุสาวรีย์มีครีบทรงแบน อยู่ 4 ทิศ ที่โคนครีบ มีภาพแกะสลักลายปั้นนูน และมีรั้วเตี้ย ๆ กั้นโดยรอบลานอนุสาวรีย์ รั้วนี้ใช้ปืนใหญ่โบราณจำนวน 75 กระบอก ฝังดินโผล่ท้ายกระบอกขึ้นมา เป็นเสา คล้องโซ่เชื่อมต่อกัน
  • ครีบ 4 ด้าน สูงจากแท่นพื้น 24 เมตร มีรัศมียาว 24 เมตร หมายถึง วันที่ 24 ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  • พานรัฐธรรมนูญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์ สูง 3 เมตร หมายถึง เดือน 3 หรือ เดือนมิถุนายน (ขณะนั้นนับเมษายนเป็นเดือนแรกของปี) ตรงกับเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยนั้น และหมายถึง อำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ภายใต้รัฐธรรมนูญ (นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ)
  • ปืนใหญ่จำนวน 75 กระบอก (ปากกระบอกปืนฝังลงดิน) โดยรอบฐานของอนุสาวรีย์ที่มีโซ่เหล็กร้อยไว้ หมายถึงปีที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (เลข 75 เป็นเลขท้ายสองหลักของปี พ.ศ. 2475) ส่วนโซ่ที่ร้อยไว้ด้วยกันหมายถึงความสามัคคีพร้อมเพรียงของคณะปฏิวัติ
  • ลายปั้นนูนที่ฐานครีบทั้ง 4 เน้นถึงเรื่องราวการดำเนินงานของคณะราษฎรตอนที่นัดหมายและแยกย้ายกันก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
  • พระขรรค์ 6 เล่ม ที่รายล้อมรอบป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์ หมายถึง หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอ   เขตพระนคร    กรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มขึ้นในวันที่   24  มิถุนายน พ.ศ.  2482  และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2483 ในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นผลงานการออกแบบของหม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล อันเป็นแบบที่ชนะการประกวดการออกแบบอนุสาวรีย์แห่งนี้     การออกแบบได้นำสถาปัตยกรรมแบบไทยมาผสมผสาน ตรงกลางเป็นสมุดไทยที่สื่อถึงรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า  นอกจากการเป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงประชาธิปไตยนั้นอนุสาวรีย์แห่งนี้ยังเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยอีกด้วย
การก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการการก่อสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อควบคุมกำกับการก่อสร้าง โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและ สิทธิเดช แสงหิรัญ เป็นผู้ช่วยปั้นอนุสาวรีย์ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 250,000 บาท
พิธีเปิดอนุสาวรีย์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2483 โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใช้เป็นพื้นที่สำคัญของการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง อาทิ การชุมนุมของประชาชนและนักศึกษาใน เหตุการณ์ 14 ตุลา, การชุมนุมของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เป็นต้น

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

http://www.armytour.tht.in/about_us.html

ตราสัญลักษณ์ กรมสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทหารอากาศ


เครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ          
เป็นรูปสายฟ้าอยู่ในกึ่งกลางอาร์ม ข้างอาร์มประดับปีกนกกางทั้ง ๒ ข้าง ซ้อนทับบนวงช่อชัยพฤกษ์เหนืออาร์มมีอุณาโลมในพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ใต้ปีกนกกางมีดาว ๕ แฉก จำนวน ๑๑ ดวง เรียงโค้งขึ้นทั้ง ๒ ข้าง ทั้งหมดบรรจุอยู่ในวงกลม ใต้วงกลมมีแถบปลายม้วนสะบัดเข้าทั้ง ๒ ข้าง กลางแถบมีคำว่า“กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ” 
ความหมายของสัญลักษณ์หน่วยกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ          
สายฟ้า        หมายถึง  การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของอิเล็กตรอน ระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดินมีคุณสมบัติ 
แสดงถึง ความรวดเร็วอันเป็นหัวใจของสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนสารสนเทศ มีความสว่างไสว และมีอำนาจอันเฉียบขาดทรงพลัง อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่หยุดยั้ง  และการเชื่อมต่อระหว่างฟ้าและดิน อันหมายถึง ความสมัครสมาน สามัคคีหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์         
อาร์มและปีกนก  หมายถึง  ความเป็นทหารอากาศ         
พระมหาพิชัยมงกุฎ   หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์          
ช่อชัยพฤกษ์       หมายถึง  การเชิดชูกองทัพอากาศ และกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ          
ดาว ๑๑ ดวง      หมายถึง  หน่วยขึ้นตรงของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
หมายเหตุ  เครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ คงใช้รูปสัญลักษณ์ของ กรมสื่อสารทหารอากาศเดิม เพียงแต่เพิ่ม จำนวนดาว ๕ แฉก จาก ๙ ดวง เป็น ๑๑ ดวง 

ตราสัญลักษณ์ 79 ปี กรมประชาสัมพันธ์Phitakhon Festival 2012 logo


ตราสัญลักษณ์ ข่าวเปิดฟ้าตะวันออก ออนไลน์ (PRD7)

http://www.facebook.com/PRD7news