วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

AFECT - The Association for Akha Education and Culture in Thailand logo


http://www.netzkraft.net/mitglied.php?teilnehmer=1272&lang=englisch

IFMA Muay Thai World Championship 2012 logo


http://www.muaythai.lv/

The Asian Dargon Boat Championship 2012 Pattaya logo

http://www.ethailand.com/news/asian-dragon-boat-championship-held-in-pattaya-299878.html

ตราสัญลักษณ์ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย


http://11thacu2012.org/index.php?page=about-tua

Thailand Lacrosse Association logo


ตราสัญลักษณ์ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย


http://twitter.com/thaigeographer

ตราสัญลักษณ์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


CPISRA Boccia World Cup 2011


http://www.gb-boccia.org/news.asp?section=26&sectionTitle=News&itemid=86

Zimbabwe Human Rights NGO Forum logo2012 ACT Chief Minister’s Export Awards logo

http://actexportersnetwork.com.au/

Intermodal Europe 2012 logo

http://www.sdcexec.com/event/10757944/intermodal-europe-2012

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

เครื่องหมาย ยศของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจเอก (พล.ต.อ.)
พลตำรวจโท (พล.ต.ท.)
พลตำรวจตรี (พล.ต.ต.)
พลตำรวจจัตวา ( พล.จ.ต.)
พันตำรวจเอก ( พ.ต.อ. )
พันตำรวจโท ( พ.ต.ท.)
พันตำรวจตรี ( พ.ต.ต.)
ร้อยตำรวจเอก ( ร.ต.อ.)
ร้อยตำรวจโท ( ร.ต.ท. )
ร้อยตำรวจตรี ( ร.ต.ต. )
ดาบตำรวจ ( ด.ต. )
จ่าสิบตำรวจ ( จ.ส.ต. )
สิบตำรวจเอก ( ส.ต.อ. )
สิบตำรวจโท ( ส.ต.ท. )
สิบตำรวจตรี  (ส.ต.ต. )
พลตำรวจ ( พลฯ ) ไม่ประดับเครื่องหมายยศใดๆ
ว่าที่ยศชั้นใดให้ใช้คำว่า ว่าที่ อยู่ข้างหน้าคำย่อสำหรับยศนั้น
สำหรับผู้มียศตำรวจเป็นหญิงให้เพิ่มคำว่า 
หญิงท้ายยศตำรวจนั้นด้วย


http://www.thaicrimes.com/ccpdnew/Body%20Webs/Eng%20and%20pol.htm