วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

Logo Inspiration : Gangnam Style (강남스타일)

http://www.serishirts.com/en/dj-clubbers-t-shirts/10974-t-shirt-gangnam-style-yellow.html

Alpine Golf Club logoตราสัญลักษณ์ 8 ปี ธสพ. บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด


ตราสัญลักษณ์ 18 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ตราสัญลักษณ์ ระยองยูไนเต็ด
เมื่อ บอลไทย...จะไปมวยโลก