วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ รำลึก 10 ปี ล้อต๊อก ตลกสี่แผ่นดิน
ป้าคนที่เล่นโฆษณา ผงวิเศษฯ คือ ชูศรี  ดาราคู่ขวัญของล้อต๊อก   ถ้ามีชื่อล้อต๊อกก็มักมีชื่อของชูศรีคู่กันเสมอ ( ถ้าใครรู้จัก ก็แสดงว่าคุณอายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะ )  ล้อต๊อกหรือที่คนรุ่นพ่อเรียกว่า ป๋า ส่วนคนรุ่นลูกเรียกว่า ไอ้ มีผลงานมากมาย เฉพาะภาพยนตร์ก็ร้อยกว่าเรื่อง เคยเป็นผู้ช่วยพิธีกร รายการนาทีทอง ทางช่อง 7 แกมักจะใส่เสื้อลายสก๊อตจนเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว เคยมีการนำคาแรคเตอร์มาสร้างเป็นตัวการ์ตูน แดร๊กคูล่าต๊อก โดยบริษัท บี.บอย คาแรคเตอร์ จำกัด ของ บอย โกสิยพงษ์  ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง (นักแสดง-ตลก) จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ วันเวลาผ่านไปเร็วมากนี่ก็ครบ 1ปี มหาอุทกภัยแล้ว ไม่อยากรำลึก นึกถึง แต่ทุกครั้งที่ฝนตกมันก็คิดมากทุกที กระสอบทรายลงไปอยู่ในท่อได้ยังไงตั้งเยอะ!!! Amazing Thailand
http://www.artbangkok.com/?p=5028

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

the Margaret Sloss Women’s Center 30th Anniversary Logo

http://mswc.wordpress.com/2010/11/11/30th-anniversary-logo/

ตราสัญลักษณ์ โครงการ 120 RedCrossโครงการ 120 RedCross
โครงการ 120 RedCross (วัน-ทู-โอ-เร้ด-คร้อส)  จัดตั้งขึ้นในโอกาสที่สภากาชาดไทยจะครบ 120 ปี (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556) จากความร่วมมือของสภากาชาดไทยและบริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่บทบาท หน้าที่และภารกิจของสภากาชาดไทย ให้คนทั่วไปได้รับรู้และเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อโครงการก่อสร้างอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” อาคารรักษาพยาบาลรวมเพื่อปวงชนชาวไทย ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
        120 RedCross ภายใต้สโลแกน “ต่างใจเดียวกัน” (Same Heart. Different Wishes) มีความหมายว่าทุกคนต่างมีความคิดความหวังที่แตกต่างกันไป หากมีจิตใจที่จะคิดช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์เหมือนกันสภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางพร้อมช่วยเหลือ ทุกคน
ตลอดระยะเวลา 120 ปีที่ผ่านมา สภากาชาดไทยดำเนินภารกิจเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการ กาชาดสากลและเป็นที่พึ่ง ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และประสบความสำเร็จในการ ถ่ายทอดเจตนารมณ์ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านโครงการ มากมาย โดยสามารถแบ่งประเภทการช่วยเหลือออกเป็นสี่ด้าน ได้แก่
1.     เพื่อให้ (TO GIVE)
2.     เพื่อรักษา (TO HEAL)
3.     เพื่อบรรเทา (TO RELIEF)
4.     เพื่อป้องกัน (TO PROTECT)

https://www.120redcross.com/Index.php/

ตราสัญลักษณ์ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
http://www.sermsukplc.com/index.html

ตราสัญลักษณ์ 50 ปี ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค


http://www.dpo.go.th/main.php?filename=background

ตราสัญลักษณ์ โครงการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โลโก้คือ นกพิราบคาบดอกบัวบินอยู่เหนือโลก : นกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ลูกโลกสีน้ำเงิน คือ สีแห่งสันติภาพที่ได้รับอานุภาพแห่งสันติภาพในยามที่นกพิราบบินไปในสถานที่ต่างๆ ของทั่วทุกมุมโลก ในขณะที่ดอกบัวนั้นเป็นดอกบัวบุณฑริกสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ในพระพุทธศาสนาที่สะท้อนพลังแห่งสันติ คือการรู้ตื่น และเบิกบาน นกพิราบคาบดอกบัวบินอยู่เหนือโลกจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนว่า พระพุทธศาสนาคือทางเลือกหนึ่งในการสร้างสันติภาพให้แก่สังคมโลก ไม่ว่าเราจะอยู่มุมใดของโลก เราสามารถได้รับโอกาสได้เรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสพลังแห่งสันติภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

             มอตโต้คือสันติศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก คำว่า “โลก” ในบริบทนี้ หมายถึง “โลกคือแผ่นดิน (โอกาสโลก) โลกคือหมู่สัตว์ (มนุสสโลก) และโลกคือการปรุงแต่งเราเขา (สังขารโลก)” การศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจสันติภาพย่อมสามารถที่จะประจักษ์และรักรู้ว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าสันติภาพย่อมไม่มี” (There is no greater happiness than peace) การเข้าถึงพลังสันติภาพในลักษณะดังกล่าว ย่อมทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาโลกทั้งสามให้มีสันติภาพได้อย่างยั่งยืนทั้งสันติภาพในตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม