วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ เชียงใหม่เกมส์


แนวความคิด
1.พระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่
2.ช้าง สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และแทนธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่
3.วงกลม หมายถึง วงล้อ สื่อพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความสำเร็จ
4.คนชูมือ สื่อความยินดีของชาวเชียงใหม่ ที่ได้รับการไว้วางใจให้จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
5.สีฟ้าเข้ม – สีประจำจังหวัดเชียงใหม่
6.สีทอง – ความเจริญรุ่งเรือง – ก้าวหน้า
7.สีน้ำเงิน – ความหนักแน่น มั่นคง น่าเชื่อถือ
8.สีแดง – พลัง ความสำเร็จ


ช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด คือ รูปช้างเผือกในเรือนแก้ว หมายถึง ความสำคัญ 2 ประการของจังหวัดซึ่งช้างเผือก คือ ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นำมาทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาล ส่วนเรือนแก้ว คือดินแดนที่พุทธศาสนารุ่งเรืองสูงสุด
http://chiangmaigames.com/data/สัญลักษณ์และสัตว์นำโชค/

Muay Thai Warriors logo
16th Asean University Games Vientiane Laos 2012 mascot
The meaning of the MASCOTS
  • The Bee is a peaceful insect and it will always protect itself from external disturbance and dangers.
  • Bees work in groups with great solidarity, strength and efficiency like savants and architectures of the ASEAN nations.
  • Mr. Santiphab (Mr. Peace) represents the Peace between the ASEAN nations.
  • Miss Mittaphab (Miss Friendship) represents the Best Friendship between the ASEAN nations.

16th Asean University Games Vientiane Laos 2012 logo


The meaning of LOGO
  • "Nark" or "Naga" is a worshipped animal thoughout the ASEAN nations.
  • "Nark" or "Naga" is an animal full of omnipotent power and it's believed to parry spirits and evilness.
  • "Nark" or "Naga" appeared as long ago as 450 years in the Lao saga before the establishment of Vientiane and it took its name " Vientiane Chanthabury Sisattanabhut".
  • Dok Champa (frangipani) is the symbolic flower of the Lao nation which is filled with its beauty, fragrance and auspiciousness.
  • ASEAN University Sport competition aims at creating good will of spiritual solidarity, friendship and peace within the ASEAN community as the slogan " We are ASEAN Family " suggests.

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Thailand - China Business Council logo


Transparency International-TI logo

ผลการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ที่ 88 (37 คะแนน จากคะแนนเต็มร้อย)ดร. จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย(Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจาปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 88 จากการจัดอันดับทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก และอยู่อันดับที่ 11 จาก 21 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย1 โดยในปีนี้ ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ ประเทศมาลาวี โมรอคโค ซูรินาม สวาซิแลนด์ และแซมเบีย

http://www.transparency-thailand.org/thai/

Cathay Pacific Airways logo